Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula
3965 9e16
Reposted fromblubra blubra viayouaresonaive youaresonaive
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayouaresonaive youaresonaive
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
5601 3da7 500
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viayouaresonaive youaresonaive

January 21 2020

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.

Reposted fromxawery xawery viayouaresonaive youaresonaive

January 09 2020

1239 a52d 500

January 05 2020

Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko

January 04 2020

4513 5ada 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
1861 52d5 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viasoko soko

December 30 2019

December 27 2019

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
9630 b28f 500
Reposted fromnotnow notnow viaszarakoszula szarakoszula

December 25 2019

6422 f232
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula

November 30 2019

November 28 2019

1179 c2c5 500
Reposted from0 0 viashakeme shakeme

November 22 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl